Památník uprchlíků

 Flüchtlingsdenkmal

Park a pomník v něm dávají dnes připomínají místo, kde bylo v letech 1914 až 1918 pohřbeno kolem 30 tisíc lidí. Tam, kde se dnes nachází pomník, který navrhl Georg Kruk a byl vyhotoven za pomoci místního umělce Carla Hermanna, se v době 1. světové války nacházela tzv. březová brána. Jednoduše vytesaný oblouk z březového dřeva znamenal pro mnohé uprchlíky konec jejich pozemského útěku.  
Pomník ukazuje rodinu utečenců a na zadní straně obsahuje ukrajinský a neměcký nápis. Na podporu této monumentální plastiky byl v roce 2015  v Medulinu (Chrovatsko) postaven památník, který byl zhotoven jako vzpomínka na mnohé mrtvé istrické uprchlíky z Gmündského uprchlického tábora.
Za gmündským pomníkem uprchlíků se nachází památník istrijské župy, který vzpomíná na 5.000 lidí, kteří v gmündském uprchlickém táboře v letech 1915 a 1918 zemřeli na mor a jiné nemoci.

Kontakt

Památník uprchlíků
adresa3950

Grafik