Historie

Geschichte

Světová historie se v Gmündu nikdy nepsala. Ale: Ve Střední Evropě je jen málo takových malých městeček, kde byl historický vývoj během staletí natolik propojen s historií světa, jako je Gmünd. Jen zřídka člověk najde dějiště jako je Gmünd, které může dáti bezprostřední svědectví o geopolitickém vývoji především v 19. a 20. století. Především 20. století bylo od počátku ovlivněno mezinárodněpolitickými událostmi této dekády.
Počet obyvatel města a jeho předměstí, které bylo kolem roku 1200 založeno rodem Kuenringern, explodoval z přibližně 2.500 na počátku 19. století na více než 10.000 na začátku 20. století. Největší závody Waldviertelu se zde usídlili na základě vybudování Dráhy císaře Františka Josefa.
Město Gmünd tak leželo uprostřed nového, rozvíjejícího se okresu, jehož obyvatelé žili více než kdokoliv jiný ve Waldviertelu z průmyslu a řemesel. Díky tomu bylo město Gmünd před ostatními místy ve Waldviertelu (vyjma Kremsu) pokryto funkční kanalizací, elektrickým proudem a telefonem.  
První světová válka znamenala ale zásadní změnu. Díky příznivé dopravní poloze byl Gmünd vybrán jako místo pro uprchlický tábor. Konec první světové války proměnil okres Gmünd náhle v pohraniční a okresní město Gmünd v město na hranici bez jeho historicky rostoucího zázemí. Stovky německy mluvících lidí z nyní již československých oblastí našli v Gmündu svůj nový domov a vystavěli si svoji novou existenci na někdejším utečeneckém táboře. Tím se zrodila nová městská část Gmündu-Nové město. Podobný osud čekal na mnoho lidí i po druhé světové válce, kteří byli taktéž násilně vyhnáni.
Samo město Gmünd je nyní opět takové, jaké bylo kolem roku 1900: Vedle města Krems hospodářsky nejdůležitější město Waldviertelu - s více než 5.500 pracovními místy a více než 3.500 obyvateli, kteří sem za prací denně dojíždějí ze sousedních míst a okresů.

Webový server „Gmünd v minulosti“

Gmünd je historie na dotek: