Gmünd-Nové město (bývalý uprchlický tábor)

Lager

Světová historie se v Gmündu nikdy nepsala. Ale: Ve Střední Evropě je jen málo takových malých městeček, kde byl historický vývoj během staletí natolik propojen s historií světa, jako je Gmünd. Toto platí obzvláště i pro Gmünd-Nové město. Od vzniku byl vývoj této části města úzce spojen se světovými událostmi 20. století a jejími důsledky.
Gmündské Nové město vzniklo z uprchlického tábora, který byl postaven v roce 1914. Jednalo se o jeden z největších v rakousko-maďarské monarchii. Přibližně 200 000 uprchlíků ze všech částí monarchie bylo v průběhu války umístěno v tomto táboře, kolem 30.000 lidí našlo na ještě dnes existujícím hřbitově svůj poslední odpočinek.
Prohlídka po někdejším uprchlickém táboře vede k historickým místům a ještě existujícím budovám z dob 1. světové války. Doba ca. 1 ½ hodiny, prohlídka je bezplatná.
Informace popř. objednávky skupiny na Městském úřadě v Gmündu (+43 2852/52506-207)
Přes Gmünd-Nové město vede i přeshraniční tematická cesta (Historie dvou měst). Výchozí bod pro tuto procházku v Novém městě je pěší přechod v Bleyleben.

Kontakt

Gmünd-Nové město (bývalý uprchlický tábor)
adresa3950
telefon+43 2852 52506 207

Grafik