Gmündský písečný dub

V roce 2002 byl v dolině Lužnice v blízkosti Breitensee nalezen sedmimetrový silný dubový kmen. Díky záplavám v roce 2002 byl vyplaven na hladinu a zůstal ležet na mělčině. Stanovení stáří (C14 a dendrochronologie) prokázalo, že dub „zemřel“ během vichřice ve věku 240 let, a to okolo roku 650 před Kristem.

Po ulomení došlo k vsazení do písku v dolině. Přes 1350 let trvající uzavření před vzduchem mělo za následek konzervované zuhelnění, díky čemuž byl kmen uchován pro následující generace.
Písečný dub je vystaven v katastrální obci Breitensee na Breitenseer Straße vedle kapličky.

Kontakt

Gmündský písečný dub
adresa3950

Grafik