Zažijte přírodu v Gmündu

Foto für Natur in Gmünd erleben

Naše výjimečné orámování města
Mimořádné okolí našeho města Gmünd je obklopené celou řadou chráněných skvostů. Jedná se o zvláštnost výjimečného středoevropského formátu. Téměř uzavřený kruh cenných biotopů lemuje město. Kamenitá, kopcovitá stepní krajina a úzce propojený systém luka řek je domovem pro velký počet rostlin a živočichů, kteří se vyskytují zřídka.
Vlajkonošem těchto ohrožených druhů je čáp bílý. Jeho hnízda v a kolem Gmündu podtrhují především význam luk v Gmündské kotlině. Gmünd je tedy již dlouhou dobu "hlavním městem čápů ve Waldviertelu".

Chráněná krajinná oblast Lužnická nížina
Tato říční nížina je naším ekologickým čelním závodníkem mezinárodní důležitosti. Díky propojení s českou "UNESCO biosférickou rezervací Třeboňsko" vzniklo souvislé chráněné území od Gmündu až po Třeboň. Lužnice, která volně a bez sanací vytváří své meandry v této nížině, je v odborných kruzích nazývána "ekologickou senzací". Řeka se svými starými rameny, ostrůvky lužních lesů a louky poskytují domov četným raritám z ptačí říše. Druhová rozmanitost dokazuje vysokou kvalitu tohoto skvostu: Například můžeme pozorovat 28 druhů vážek.

Wasserfeld
Tento "Projekt Natura 2000" se skládá z rozsáhlé, otevřené, velmi vlhké a rovné luční krajiny. Kdysi tu bylo dno obrovského jezera. Nejvýraznější je ptačí svět: Mezi čápy jsou dobře známé na potravu bohaté plochy našich rozsáhlých lučních systémů. V době tažení je využívají k odpočinku a shromažďování. Tradiční setkání mladých ptáků - v červnu 1995 bylo možno pozorovat 65 mladých čápů - působivě vyzdvihují zvláštní význam luk Gmündské kotliny. Celý obraz uzavírají další ohrožené druhy: chřástal polní, draví ťuhýkovití, čejky, sluky otavní, vodouš rudonohý, linduška luční, bramborníček hnědý …

Kontakt

Zažijte přírodu v Gmündu
adresa3950