Kostel Srdce Páně

Foto für Herz-Jesu-Kirche

“Katedrála Waldviertelu“ byla postavena v letech 1950 až 1953 dle plánů vídeňského architekta Josefa Friedla. Čelní strana, která svou formou nezapřela vliv raných románských forem, je ovládána dvěma 26,6 m vysokými věžemi se svými majestátnickými střechami.  25 m dlouhé schodiště vede k hlavnímu portálu, který je lemován dvěma mohutnými kamennými reliéfy.
Presbytář je organicky spojen skrze kulatý oltář ze salcburského mramoru a postranní stěny skrze kopuli chrámové lodi od doby vnitřní renovace v roce 1984, a to na základě nápadu stavebního mistra Franze Grafa z Gmündu.
Apsidu stěny zdobí freska, o kterou se postaral umělecký manželský pár Piffl-Moser z Vídně. Vlevo od trůnící postavy Krista jsou jednotlivá ztvárnění kostela ve svých vysvěcených zástupcích. Vpravo pak je v jednotlivých ztvárněních zachycen pozemský vývoj.
Levý postranní oltář zdobí socha sv. Josefa, která byla vyhotovena sochařem Othmarem Luxem z Vöcklabrucku. Pravý postranní oltář se může pyšnit dřevěnou sochou Madonny s ochranným pláštěm z Treberer-Treberspurgu z roku 1954.
Na 24 sektorů rozdělená rovná kopule (výška 12,7 m, průměr 21,7 m) zachycuje postavy svatých od prof. Lucia Jirgala z Vídně. 

Kontakt

Kostel Srdce Páně
adresaLagerstraße 61
3950 Gmünd

Grafik